BẢN TIN NỘI BỘ TUẦN 4- CHƯƠNG TRÌNH VÌ BẠN XỨNG ĐÁNG

VPS Group 06/07/2020

TỔNG KẾT TUẦN 4
CHƯƠNG TRÌNH "CÁN BỘ NHÂN VIÊN GIỎI 5P 6P"

Tuần 4 tiếp tục là cuộc chuyển mình của rất nhiều cá nhân, đơn vị. Chi tiết như sau:

Khối KD Dịch Vụ Tân Hồng Hà : 36 đạt - Số lượng duy trì, nhưng chất lượng thay đổi > tăng mới 2
Khối KD lẻ và kế toán THH : 5 đạt > tăng mới 1
Khối VP VPS : 17 đạt > tăng mới 3
Khối KD VPS : 18 đạt > tăng mới 3
Công ty Việt: 25 đạt > tăng mới 3

Chúc mừng các anh chị em đã có sự biến đổi không ngừng nghỉ. Luôn luôn cố gắng để trau dồi kiến thức, kĩ năng cũng như thay đổi chính mình, để ngày càng tốt hơn.