Chủ tịch Fujifilm Business Innovation Viet Nam khu vực Châu Á Thái Bình Dương ông Masatsugu Naito sang thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn VPS

08/02/2023

Ngày 7/2/2023 Tập đoàn VPS vinh dự đón tiếp Ngài Masatsugu Naito Chủ tịch FujiFilm Business Innovation Viet Nam khu vực Châu Á Thái Bình Dương đến thăm và làm việc về định hướng phát triển của FujiFilm Việt Nam năm 2023. Tại buổi làm việc 2 bên đã đi đến thống nhất kế hoạch hợp tác phát triển trong năm 2023.
Hi vọng rằng với sự quyết tâm và nhất trí của cả 2 bên sự hợp tác của Fujifilm và Tập Đoàn VPS sẽ có bước tiến vượt bậc trong thời gian tới.