VPS GROUP

Fujifilm Apeos 6580

Apeos 6580
Còn hàng
/ Máy Photocopy FujiFilm

Tổng quan Sao chụp/In: 7580 75 trang/phút*1, 6580 65 trang/phút*1 Quét: Màu / Đen trắng 270 trang/phút*2 Fax*3: Super G3 FAX Độ phân giải in: 1.200 X 1.200 dpi*4 Đã kích hoạt đám mây Đã kích hoạt thiết bị di động Bảo mật Phát hiện giấy dính nhau

Tổng quan Sao chụp/In: 7580 75 trang/phút*1, 6580 65 trang/phút*1 Quét: Màu / Đen trắng 270 trang/phút*2 Fax*3: Super G3 FAX Độ phân giải in: 1.200 X 1.200 dpi*4 Đã kích hoạt đám mây Đã kích hoạt thiết bị di động Bảo mật Phát hiện giấy dính nhau

Download here