FUJIFILM

18/02/2022

Kể từ khi Fujifilm thành lập năm 1934 với tư cách là một nhà sản xuất phim ảnh, chúng tôi đã không ngừng mở rộng để trở thành một doanh nghiệp hàng đầu về đổi mới trong nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Kể từ khi Fujifilm thành lập năm 1934 với tư cách là một nhà sản xuất phim ảnh, chúng tôi đã không ngừng mở rộng để trở thành một doanh nghiệp hàng đầu về đổi mới trong nhiều lĩnh vực kinh doanh.