Giải pháp RPA là gì? Ứng dụng của RPA trong tự động hóa công việc Backoffice.

Bùi Quý Toản 05/07/2021

RPA ( Robotic Process Automation) Có thể hiểu RPA là một công cụ giúp tự động hóa một quy trình cụ thể với độ chính xác cao. Cũng có thể hiểu rộng hơn RPA là một sự cải tổ quy trình công việc hướng tới tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo AI.

itSS một đơn vị thành viên của tập đoàn VPS Group đang triển khai các giải pháp hỗ trợ và tối ưu hóa cho các quy trình của doanh nghiệp và RPA là một trong số những giải pháp đó. Tại itSS chúng tôi phát triển công cụ RPA gắn với từng bài toán của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp hoạt động một cách chính xác, hiệu quả và giảm thiểu chi phí.

Dưới đây là một ví dụ về việc áp dụng RPA vào công việc back office đem lại hiệu quả cao.