LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TIẾT KIỆM TỐI ĐA ĐỂ VĂN PHÒNG PHẨM CỦA CÔNG TY ?

VPS Group 29/11/2019

“A penny saved is a penny earned” - Benjamin Franklin

Một trong những mối quan tâm lớn nhất của tất cả các công ty, tổ chức đó chính là nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí và đảm bảo rằng quỹ công ty được đưa vào sử dụng tối ưu nhất.

Có nhiều cách để đạt được điều này không phải bằng cách giảm mua sắm vật dụng cho công ty, nhưng bằng cách giảm lãng phí, lạm dụng vật tư văn phòng và văn phòng phẩm, Nếu không tìm cách tối ưu sử dụng văn phòng phẩm sẽ làm tăng chi phí của công ty trong suốt thời gian hoạt động.

Văn phòng phẩm là thứ thường xuyên bị lãng phí nhất. Cho nên cần có một vị quản lý vật tư văn phòng và văn phòng phẩm đảm bảo rằng chúng không bị lạm dụng.

a) Thay vì chỉ đơn giản là giao văn phòng phẩm mỗi khi, nên làm 1 form đăng kí cho nhân viên. Với bước này, một khi họ nhìn thấy con số, nhân viên sẽ tự động ý thức được mình đang sử dụng văn phòng phẩm như bút hay các tập quá thường xuyên và sẽ cố gắng sử dụng chúng một cách tiết kiệm hơn.

b) Ngoài ra, bạn cũng có thể ghi rõ văn phòng phẩm cụ thể và số lượng tương ứng đối với mỗi nhân viên mỗi tháng dựa trên vai trò của mình. Vì vậy, nếu tất cả mọi người biết rằng họ có thể nhận được chỉ có ba bút mực hoặc một cuốn sổ trong một tháng, họ sẽ gìn giữ cẩn thận để không mất nó.

Tái sử dụng, tái chế giấy và sản phẩm giấy!

Văn phòng phẩm bị lãng phí nhiều nhất chính là giấy. Trong khi giấy có thể tái chế, chúng ta có thể cắt giảm lãng phí như giấy như cần phải được thu gom, phân loại tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

a) Việc đầu tiên cần làm ở đây là để giáo dục và nâng cao nhận thức cho nhân viên. Bạn có thể bắt đầu một chiến dịch tại nơi làm việc như “Tiết kiệm giấy – Bảo vệ môi trường”, khen thưởng nhân viên nghiêm túc thực hiện chiến dịch này.

a) Sử dụng giấy còn một mặt trống để làm giấy nháp, ghi chú, lưu ý khi không còn mục đích sử dụng khác.

b) Bạn cũng có thể sử dụng giấy đã qua sử dụng cắt nhỏ để bảo vệ các mặt hàng dễ vỡ khi vận chuyển.

c) Tiết kiệm giấy in bằng cách khuyến khích nhân viên để in trên cả hai mặt bất cứ khi nào có thể.

d) Tương tự như vậy, bạn có thể tái sử dụng phong bì, vật tư, bao bì và hộp các tông mà công ty của bạn đã nhận được.

Ngay cả biện pháp nhỏ đưa vào đúng thời điểm có thể dẫn đến những thay đổi lớn. Hy vọng sau những mẹo đơn giản nhưng hiệu quả sẽ giúp làm giảm lãng phí về văn phòng phẩm trong thời gian dài tại nơi làm việc của bạn!