Lễ an vị Phật - Chùa Giác Thông !

VPS Group 05/04/2021

Kính gửi các ACE ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên !

Tôi xin thay mặt BLĐ Tập đoàn gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn bộ cán bộ nhân viên tập đoàn cả ba miền đã công đức xây dựng Chùa Giác Thông

Hôm nay chùa làm lễ an vị Phật

Tôi xin gửi các bạn một số hình ảnh Chùa để cùng hoan hỷ

ADIDAPHAT

Trân trọng !