VPS GROUP

Ngày 26 tháng 4 năm 2022 Bà. Ngô Thúy Hồng TGĐ Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Tân Hồng Hà đã thay mặt Tập đoàn nhận bằng khen và giấy chứng nhận của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt ...

Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam (VOMA) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng của các cá nhân..

Đại hội thành lập Hiệp hội máy văn phòng Việt Nam VOMA