RPA có thể giải quyết những gì?

Bùi Quý Toản 05/07/2021

Ứng dụng thành công, RPA có thể giúp làm giảm một số trở ngại trong kinh doanh mà các doanh nghiệp phải đối mặt. RPA “có thể giải phóng khoảng từ 20% đến 30% nhân  lực ở cấp độ doanh nghiệp đồng thời giảm thiểu rủi ro hoạt động và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.” Bằng cách:
Đơn giản hóa xử lý yêu cầu: Thông thường, xử lý yêu cầu là bước dễ sai sót và tốn nhiều thời gian, đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư nhiều nhân lực. Thay thế việc xử lý các yêu cầu theo cách thủ công, RPA có thể giảm thiểu thời gian dành cho các quy trình lặp đi lặp và giảm bớt các lỗi do con người hoặc loại trừ. Điều này có nghĩa yêu cầu có thể được xử lý theo cách hiệu quả hơn, chính xác hơn.


Khả năng mở rộng dễ dàng: Bởi số lượng các robot phần mềm RPA đang hoạt động có thể tăng hoặc giảm chỉ trong vài giây, khả năng mở rộng rất dễ đạt được với RPA. Các robot phần mềm có thể được tăng hoặc giảm trong những khoảng thời gian nhất định trong ngày hoặc trong năm, khi có một số lượng lớn yêu cầu cần được xử lý. Ngoài việc gia hạn tạm thời các robot phần mềm RPA trong thời gian ngắn khi cần, doanh nghiệp có thể tăng số robot hoạt động thường xuyên trong dài hạn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.


Khả năng tương thích không gây ảnh hưởng: Nhiều nhà cung cấp dịch vụ vẫn dựa vào các hệ thống kế thừa hoặc các chương trình khác nhau, vì vậy bản chất không gây ảnh hưởng của RPA là một giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn dễ dàng sắp xếp các quy trình kinh doanh của mình. RPA bắt chước phím bấm và chuột, tương tác với lớp trình bày của các chương trình và ứng dụng máy tính. Do đó, RPA có thể được thực hiện bổ sung cho các chương trình hiện có, mà không cần các nhà cung cấp dịch vụ thay thế thiết lập CNTT hiện tại của họ. RPA cũng có thể được thực hiện với sự hỗ trợ ít nhất từ đội ngũ nhân viên CNTT của doanh nghiệp bởi vì không đòi hỏi người dùng phải có kiến thức lập trình.
Cải thiện việc tuân thủ quy định: Tuân thủ quy định là một yếu tố quan trọng của thành công của các doanh nghiệp. RPA đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và các robot phần mềm duy trì việc ghi log các thao tác. Do đó, việc tuân thủ các quy định có thể được theo dõi liên tục thông qua các kịch bản đánh giá nội bộ. Điều này cho phép doanh nghiệp luôn giám sát được sự tuân thủ các quy định đồng thời chuẩn bị tốt cho việc kiểm toán độc lập.