Tesla đang xây dựng một nhà máy sản xuất Megapack tại Thượng Hải, Trung Quốc

10/04/2023

Tesla đã đạt được một số thỏa thuận với các công ty điện lực lớn ở Trung Quốc để cung cấp các giải pháp lưu trữ năng lượng, bao gồm cả Megapack. Nhà máy mới sẽ giúp Tesla sản xuất và cung cấp Megapack cho thị trường trong nước và cả khu vực châu Á.

Với việc xây dựng nhà máy Megapack tại Thượng Hải, Tesla tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất của mình tại Trung Quốc, một thị trường quan trọng và tiềm năng đối với công ty. Trước đó, Tesla đã thành công trong việc xây dựng nhà máy Gigafactory 3 tại Thượng Hải để sản xuất ô tô điện.

Theo Engatget.