THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÀI DỰ THI "GIẢI NGHĨA LOGO VPS" 2019

VPS Group 18/12/2019

Ban Tổ Chức xin thông báo gia hạn thời gian nộp bài dự thi GIẢI NGHĨA LOGO VPS-2019 

Cuộc thi giải nghĩa Logo Tập Đoàn VPS đã được phát động vào tháng 9/2019. Với mục tiêu ban đầu giúp CBCNV VPS hiểu rõ hơn về thương hiệu, giá trị và định hướng phát triển chung của BLĐ tập đoàn. Thời gian dự kiến ban đầu nhận bài thi là 20/12/2019.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho CBCNV Tập Đoàn có thêm thời gian đầu tư sáng tác, nâng cao chất lượng bài dự thi, Ban Tổ Chức quyết định điều chỉnh gia hạn thêm thời gian nộp bài. 

Cụ thể điều chỉnh gia hạn thời gian nộp bài như sau:

  • Thời gian:  16h00 ngày 10/01/2020.

  • Địa điểm nhận bài: Bộ Phận Marketing- Thương Hiệu, Tầng 3, Văn Phòng VPS

  • SĐT: 02471008888 - máy lẻ 307

  • Người nhận: Ms Kiều Trang

Chi tiết chương trình: http://vpsgroup.com.vn/?p=6673

Ban Tổ chức  trân trọng thông báo và rất mong nhận được hồ sơ dự thi của các đơn vị.