Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

29/08/2023

Thông báo! Tập đoàn VPS Kính gửi: Quý khách hàng, Đối tác và Tập thể CBNV Lịch nghỉ lễ quốc khánh 2/9