Thông báo ngừng kinh doanh Model A3 Đa chức năng ApeosPort 2560/3060/3560 Tại thị trường Việt Nam

22/08/2022

Từ ngày 19/7/2022 FujiFilm Chính thức tạm ngừng kinh doanh dòng sản phẩm ApeosPort 2560/3060/3560 tại thị trường Việt Nam

20-7-Thu thong bao EOL Monolith2 FX AP2560-3060-3560.pdf