Thông báo ngừng kinh doanh Model A3 Đa chức năng ApeosPort C2060/2560/3060 Tại thị trường Việt Nam

22/08/2022

Từ ngày 19/7/2022 FujiFilm chính thức ngừng kinh doanh dòng sản phẩm ApoesPort C2060/2560/3060 tại thị trường Việt Nam

8-7- Thu thong bao EOL Marble3 APC2060-C2560-C3060.pdf