HP

18/02/2022

Tập đoàn hơn 80 năm tuổi và là 1 trong những nhà sản xuất máy tính, thiết bị văn phòng hàng đầu thế giới trong suốt gần 100 năm qua.

Tập đoàn hơn 80 năm tuổi và là 1 trong những nhà sản xuất máy tính, thiết bị văn phòng hàng đầu thế giới trong suốt gần 100 năm qua.